Geoportal Bielsko Biała

Zdjęcie herbu miasta Bielsko-Biała
Bielsko-Biała

MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Informacje ogólne

Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP) prowadzony jest przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Dane MSIP pobierane są bazy danych przestrzennych opartej na wybranych materiałach pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych baz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zakres danych MSIP obejmuje gospodarkę miejską, planowanie przestrzenne, proces inwestycyjny, ochronę środowiska czy też ewidencjonowania i ochrony zabytków.

 Aktualność danych:

  • dane geodezyjne w zakresie ewidencji gruntów i budynków aktualizowane są codziennie,
  • pozostałe warstwy aktualizowane są w różnych przedziałach czasowych.

 MSIP ma charakter poglądowy. Prezentowane dane mogą mieć zróżnicowany poziom szczegółowości.