Geoportal Bielsko Biała

Zdjęcie herbu miasta Bielsko-Biała
Bielsko-Biała

MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Ochrona prawna

Właścicielem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej jest Miasto Bielsko-Biała.

MSIP stanowi punkt dostępu do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania), o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 214) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Wszelkie prawa do MSIP, w tym jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone.

Zawarte w MSIP informacje oraz wygenerowane z systemu zestawienia i wydruki mają charakter wyłącznie poglądowy.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Miasto Bielsko-Biała nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z MSIP.